top of page

הקמת מפעל - מצר מקסיקו

במסגרת הרחבת הפעילות של חברת מצרפלס במקסיקו, החברה החליטה על הקמת מפעל ייצור של צנורות טיפטוף להשקייה המבוסס על טכנולוגיה ישראלית. Consulting and Business development RA הייתה מעורבת בשלבי הפרוייקט החל מאיתור המקום האידאלי עבור המפעל, בתהליכי המו"מ, רישוי, העברת הטכנולוגיה, תהליכי היבוא , גיוס כ"א עד להפעלתו המלאה לאחר כ 11 חודש מקבלת ההחלטה על הקמתו

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page