top of page

פרוייקט ייעול שרשרת אספקה - ונצואלה

מטרת הפרוייקט לשדרג את שרשרת האספקה של חברה העוסקת במכירת תשומות והתקנת פרוייקטים חקלאים בונצואלה ובמדינות שכנות. הפרוייקט טיפל :

  1. ארגון המחסנים והטמעת שיטות עבודה מתקדמות.

  2. טיוב בסיס הנתונים והתאמתו למערכות מיני ERP

  3. שינוי המבנה הארגוני של מערך התפעול ופתיחת מרכז שרות ללקוחות החברה.

RA ייעוץ ופיתוח עסקי ביצעה את הפרוייקט משלב התיכנון ועד סיומו המוצלח שהביא תוצאות מיידיות בניהול מלאי אפקטיבי ומתן תשובות מהירות לצרכי השוק וע"י כך לגידול במכירות, שיפור השירות ללקוחות ושליטה טובה של הנהלת החברה במערך התיפעול.  כל זה נעשה בתקופה של משבר כלכלי ובתנאי שוק קשים

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page