top of page

ייעוץ ופיתוח עסקי לחברות

החלטת שאתה תקוע, שצריך להגדיל את נפח המכירות, לפרוץ למדינה חדשה באמריקה הלטינית, אסיה או באפריקה, את החלק הקשה עברת.

 

קיבלת החלטה !

 

עכשיו, תשאיר לנו ללוות אותך ולעשות את זה נכון עבורך בהכנת תכנית עסקית הבנויה בהתאם ליכולתך.

נספק לך:

•    מידע עסקי מפורט על תחום העסק במדינת היעד -  סביבה עסקית, נתונים כלכליים, מקורות מידע, אנשי מפתח.

•    ניתוח שוק  -  ניתוח מתחרים , הזדמנויות ויתרונות יחסיים שלך בשוק , מגמות , ערוצי שיווק והפצה.

•    פוטנציאל עסקי -  ניתוח  עלויות , השקעות נדרשות , דרכי הפעולה האפשריות  ובחירת אסטרטגיית החדירה המתאימה.

•    תכנית עסקית -  בהתבסס על כל הנ"ל נספק לך תכנית עסקית תמציתית , מציאותית וישימה , כולל יעדי עבודה ודרכים למדידתם.

bottom of page